Збір коштів у рамках програми "Військо Читає" для Національної академії Національної гвардії України

Академія готує сучасних та кваліфікованих офіцерів. Бойовий досвід, кращий досвід країн НАТО та країн міжнародної асоціації FIEP активно впроваджується в навчальний процес і вимагає від викладачів та курсантів ефективної взаємодії.

Підготовка офіцерів здійснюється на 5 факультетах:

  • Оперативний

Здійснює підготовку військових фахівців за 3-ма спеціальностями: Державна безпека, Військове управління (за видами збройних сил), Забезпечення військ (сил).

  • Командно-штабний

У процес навчання інтегрується бойовий досвід, передовий досвід країн блоку "NATO" та країн міжнародної асоціації "FIEP".

  • Факультет логістики

Підготовка здійснюється на тактичному рівні з терміном навчання 5,5 років (перший бакалаврський рівень освіти: 4 роки, другий магістерський: 1,5 роки).

  • Гуманітарний факультет

Курсанти та офіцери складають іспити STANAG з англійської мови, отримують сертифікати від представників Посольства Франції в Україні.

  • Київський факультет

Здійснює підготовку фахівців у сфері прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Поряд із курсантами на факультеті логістики та гуманітарному факультеті навчаються студенти. Після випуску вони мають змогу реалізувати себе в усіх сферах суспільного життя.

Одночасно зі здобуттям обраної спеціальності студенти мають змогу навчатись за програмою підготовки офіцерів запасу на військовій кафедрі. Після дворічного навчання вони отримують офіцерське звання «молодший лейтенант запасу».

Фото